Kontakt

Ing. Jolana Lazúrová
konateľ

Mobil: +421 915 101 608
E-mail: lazurova@ekolaz.sk

Právne predpisy

Vitajte na našej stránke!

Pomôžeme Vám pri riešení problémov plnenia legislatívnych požiadaviek v oblasti životného prostredia vo všetkých zložkách - ovzdušie (overovanie správ o emisiach CO2 ), voda, odpady a obaly, chemické látky...
Poradíme Vám a usmerníme Vás pri budovaní a certifikácii integrovaných systémov riadenia - ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

O nás

Spoločnosť Ekolaz, s.r.o. bola zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Košice I, v odd. Sro, Vložka č.: 23085/VP dňa 27.01.2009.

čítať ďalej